הגן המרכזי של שכונת גבעת רם בכרמיאל

אנחנו אוהבים לראות את הגן גדל, לראות איך העצים תופסים צורה, לראות כמה עיריית כרמיאל מתחזקת מדהים את הגנים שלה. הגן היה שצ"פ ראשון וחלוץ שלנו בצד הזה של כרמיאל, ומבחינתנו הוא היה קובע הסטנדרטים לשצפי"ם שכרגע מתחילים לקום ברמת נבון- השכנה של גבעת רם.