השלמת ההדרה הסטטוטורית של חופי הכנרת

משרדנו משמש כאדריכלי הנוף שמלווים את תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) 13\13 ב', שמטרתה להשלים את ההדרה הסטטוטורית של חופי הכנרת, והשלמת התוואת שביל סובב כנרת בקטעים שטרם תוכננו בשלב הראשון של התמ"א.
התמונות מתוך סיורי השטח שבוצעו לבחינת התוואי המוצע.