מחצבת בנימינה

רקע כללי

מחצבת בנימינה נמצאת מצפון למושבה בנימינה, בחוטם הכרמל. במבטים מכביש 4 ומכביש 2 האתר נראה כמו "הנגיסה" החסרה בחלק הדרומי של חוטם הכרמל. זוהי מחצבה ותיקה של גיר ודולומיט בגודל של כ- 600 דונם, הפועלת משנות השלושים. חלק מהשטחים החצובים הינם שטחי מינהל מקרקעי ישראל וחלק מן השטח הינו בבעלות קרן רוטשילד.

מיקומה של המחצבה הוא מרכזי ביותר ביחס למרחב המקומי והאזורי – המחצבה כמחברת בין אתרי הכבארה והחוף במערב לאתרי בקעת הנדיב במזרח. מבחינה אקולוגית מהווה המחצבה חוליה מקשרת בין מישור חוף הכרמל לבין הכרמל ולמצוקי החוטם. המחצבה משתרעת לאורך נחל תנינים וסמוכים לאתר, ישובים וצירים חשובים – שוני, רמת הנדיב, "ציר המושבות", "דרך היין", "דרך המים" ועוד. קירבתה של המחצבה לצירים ארציים ומיקומה בלב הארץ הינם מרכיבים חשובים ביחס לאופן השיקום ולפעילות המוצעת.

 

תוכניות ופעילות קיימת

הקרן לשיקום מחצבות פועלת במחצבה מאז שנת 1994. הקרן פנתה אז למשרדנו להכין תכנית שיקום למחצבה, הכוללת תכנון רעיוני כבסיס לעבודות שיקום, תוך כדי הפעילות של מחצבה עובדת. במהלך השנים השתנו הנסיבות ונפתחו ערוצים חדשים. בשנה האחרונה לקראת סיום עבודת המחצבה התעורר הצורך בעדכון התכנון והחל תהליך של תכנון מחודש והכנת תוכנית סטטוטורית.

בכתבה זו נתאר את השלב הזה בתכנון ואת התוכנית הרעיונית שנמצאת כרגע בשלבי אישור בועדות.

בשטח של רמת הנדיב כבר התבצעו עבודות שיקום נופי ע"י יד הנדיב והקרן לשיקום מחצבות. התכנון נעשה ע"י משרד מילר-בלום. ניתן לראות בדופן הצפונית דירוג קירות המחצבה ויצירת טרסות עם נטיעה של עצים (ראה תמונה ).

בנוסף, קיימת פעילות בשטח של עמותת "עיטם" הפועלת לשמירת הטבע במקום ולקידום קינון עופות דורסים בקירות החצובים. כלוב להשבת נשרים פעיל כבר למעלה מעשר שנים בשטח הצפוני של יד הנדיב. האתר ממוקם על ציר נדידת ציפורים מרכזי והעמותה פועלת לכך שתוכנית השיקום תכלול פארק צפרות.

 

מנופים ופוטנציאלים

 • מיקום המחצבה הוא אסטרטגי מבחינת נגישות וגם מבחינת תיירות ירוקה וכפרית. באזור קיימת פעילות רבה של התושבים בנושאי איכות סביבה וטבע.
 • בתמ"מ 6 – השטח מוגדר כפארק תיירותי מיוחד. בסקר היתכנות כלכלית שהזמין ממ"י בעריכת ברוך בורוכוב (3/04) הומלץ לקדם בשלב ראשון פארק טבע אקסטנסיבי ובשלב שני לבחון פיתוח אינטנסיבי יותר.
 • שילוב בין הזדמנויות של מחצבה פעילה, העומדת בפני סיום העבודות ועדיין ניתן לשקמה במסגרת זו, לבין רצון של הרשויות לקידום תוכנית שיקום.

 

עקרונות התכנון

לאחר תהליך של עבודה לימוד והצגת פרוגרמות שונות – בחרנו, בשיתוף עם הקרן לשיקום מחצבות, ועדות התכנון והרשות המקומית, בעקרונות התכנון הבאים:

 • פארק טבע אקסטנסיבי המתמקד בהשבת נופי הכרמל, הצמחיה הטבעית, בעלי החיים והעופות. זאת ע"י יצירת בתי הגידול השונים של הכרמל בהתאם למיקום במחצבה.
 • פיתוח פארק ייחודי מבחינת המיקום, מגוון הנופים, מגוון אפשרויות הטיול והפעילות, מותאם לכלל האוכלוסיה. כל זאת במקום תחום ומרוכז.
 • פארק "סגור" – דרמה של קירות, מים, צומח ובעלי חיים.
 • השבת נוף חוטם הכרמל למעטפת החיצונית.
 • ניצול יתרת חומר גלם מצויין לצרכי המשק וניצול עודפי עפר בבנין הפארק.
 • גוף מים המתבסס על מי התהום הגבוהים הקיימים במקום תוך ניצול ההשתנות העונתית במפלסם.
 • פיתוח אתר ארכיאולוגי מיוחד בשטח מחצבת החרסית העתיקה והמוזוליאום.

 

תוכנית השיקום

לאחר בדיקת אלטרנטיבות פיתוח שונות ע"י הגופים הממשלתיים, העירוניים והמקומיים שייצגו דעות שונות, נבחרה האלטרנטיבה הבאה:

 • השיקום יצור פארק טבע לפי העקרונות שנמנו לעיל.
 • מגוון של שבילים נושאיים, כאשר השוני ביניהם מתבטא במשך הזמן, דרגת הקושי, הנוף המשתנה ובתי הגידול השונים.

השבילים הנושאיים: שביל החורש, שביל המצוקים, שביל הטיפוס, שביל צף, שביל גדות ושביל החוצבים.

 • הדופן הצפונית – פעולות השיקום נעשו והתוכנית המוצעת משתלבת עימן.
 • הדופן המזרחית – השארת קיר חצוב גבוה ומותאם לקינון עופות דורסים שונים.
 • הדופן הדרומית – נבחנו מספר אלטרנטיבות לגבי אפשרות להמשך חציבה וניצול חומר גלם במחצבה הפעילה. טרם הוחלט על הפתרון המועדף.
 • הדופן המערבית – כלפי חוץ המחצבה – השארת הנוף הקיים שמשתלב בחוטם הכרמל. כלפי פנים – שיקום בית הגידול האופייני לכרמל של דרדרות.
 • לב המחצבה – אזור טיול ופעילות טבע עם בתי גידול שונים וגוף מים עונתי ורב שנתי. גוף המים יהווה גם חסם ומגן לקינוני הדורסים בקירות.

 

תהליך העבודה

תוכנית רעיונית ותוכנית סטטוטורית הוגשו בימים אלה לועדה המקומית. התכנון שלנו עם הקרן לשיקום מחצבות נעשה בתהליך עבודה הכולל את הרשות המקומית, הועדה המקומית, המתכננים של הועדה המחוזית, קק"ל, עמותת עיטם וחברת אבן וסיד.

 

סיכום לעת עתה

תכנון מחצבת בנימינה מהווה עבורנו אתגר לא קטן של תכנון במקום רגיש במערכת עם צרכים ורצונות שונים ושל תכנון עם חשיפה גדולה בשל המיקום האסטרטגי של המחצבה.
עם זאת, זוהי הזדמנות מרגשת להפיכת "חיסרון" – מקום חצוב ופגוע נופית לשם צרכי היום יום של כולנו ל"יתרון" – פארק טבע סגור במעֵין מכתש חצוב, שיחזיר את נופי הכרמל פנימה ואת נוף חוטם הכרמל במעטפת החיצונית.