תפיסה אדריכלית בתכנון השטחים הפתוחים בשכונת אור ים

בתכנון השטחים הפתוחים של שכונת אור ים שבאור עקיבא, ניתן לראות המחשה יפה לגישה שמתייחסת למגבלות כאל הזדמנויות… השכונה תחומה ממזרח וממערב בין שני כבישים ארציים (כביש 2 וכביש 4), והינה נמוכה ביחס לסביבתה, כך שהיא אינה מתנקזת כלפי חוץ.

בשל ה"מגבלות" הללו התברכה השכונה בפארקים נרחבים לכל אורכה גם ממזרח וגם ממערב, בהם ישולבו הפתרונות האקוסטיים והחציצה מהכבישים הסואנים, ובפארק מרכזי, "פארק הנחל", העובר במרכז השכונה לכל אורכה, ומנקז אליו הן את מי הנגר של השכונה כולה והן את התנועה הלא ממונעת של התושבים ואת פעילותם בשעות הפנאי.

שטחי הפארק הנרחבים, וסמיכותם למבני המגורים (כל הבניינים מצויים במרחק של פחות מ-300 מ' הליכה מאחד הפארקים הגדולים), מאפשרים רצף של הליכה ורכיבה על אופניים בין כל חלקי השכונה. בכל הפארקים מתוכננים שבילי טיול ורכיבה ואזורי משחק לילדים, בפארק המזרחי ובפארק המערבי מתוכננות גם רחבות של מתקני כושר, גינות קהילתיות, מגרשי ספורט וגינות כלבים בפיזור נגיש של הליכה קצרה מפתח הבית. ב"פארק הנחל" (הפארק המרכזי) מתוכננות בריכות חלחול והחדרה של מי הנגר, שישמשו כרחבות משחק לא פורמליות במרבית ימות השנה, ישולבו בו רחבות התכנסות מדק, המעוצבות כסיפוני אניות או מזחים עם מפרשים (להצללה) הצופות אל הפארק, וחיבורים ומעברים מהמגרשים הפרטיים והציבוריים הגובלים בפארק. בשני קצותיו, הדרומי והצפוני, מגיע הפארק והנחל לאיגומים גדולים, שתוכננו כמענה לצרכים הנדסיים של ניקוז השכונה באירועי גשם משמעותיים. בשטחי האיגומים הללו מרוויחה השכונה פארקים בעלי תבליט יוצא דופן, אזורי משחק אינטנסיביים ושטחים לפעילות מיוחדת (באיגום הצפוני – פארק החוף – בו פעילויות של חוף ים עירוני. באיגום הדרומי – פארק טבע עירוני –  הכולל פעילויות של שלוליות חורף ותצפיות ביוטופ). מערכת זו של שטחים פתוחים נותנת לשכונה החדשה אופי ונוף שונים משכונות חדשות אחרות, ובעיקר היא מאפשרת איכות חיים לתושביה שיוכלו ליהנות ממגוון פעילויות מחוץ לבית בלי הצורך להזיז את האוטו.