אור ים

דרומית לאור עקיבא, בסמוך לקיסריה, מתחילה להבנות שכונה שהיא עיר קטנה. אור ים, נעים להכיר. התפיסה בתכנון השטחים הפתוחים, ממחישה את הגישה שאנחנו משתדלים לנקוט בה בפרויקטים רבים, שמתייחסת למגבלות כאל הזדמנויות. השכונה תחומה ע"י כבישים ארציים ונמוכה ביחס לסביבתה. התמודדות עם "מגבלות" אלה ותכנון רגיש למים יצרו שכונה שהתברכה בפארקים נרחבים ורצף שטחים פתוחים, איכותיים ונגישים לכל תושבי השכונה גם ללא שימוש ברכב.
  • מבט אל דרום השכונה- האיגום הדרומי. נוצר בעקבות הצורך הניקוזי ובפועל ישמש כשצ"פ גדול ואיכותי. התכנון נשען על נוף החולות הטבעי המקומי.

  • פריסת השצ"פים בשכונה