גן המשפחה

מיקום: חיספין

שנה: 2015

מזמין: מועצה אזורית גולן

צוות מתכננים:

על התכנון: גן ציבורי מרכזי. בגן מתקני משחק רבים ואזורים המיועדים להתכנסות של ילדים רבים במגוון גילאים.