פסוטה גן המחצבה

לפעמים מקום קטן עושה שינוי גדול .
שצ"פ ראשון במועצה מקומית פסוטה. הגן, ששטחו כ-800 מ"ר, הוא חלק מקומפלקס הכולל מעון יום בצמוד לשכונה עתידית, ישרת את תושבי הישוב הקיים ואת תושבי השכונה החדשה. הגן הוא חלק משיקום מחצבת פסוטה ופיתוחו נעשה בשיתוף עם הקרן לשיקום מחצבות בשטח הגן מתקני משחק מסוגים שונים (בשל שטחו המצומצם שולבו משחקים גם בריצופים), אזור התכנסות וגישה למעון הצמוד. כל העוסקים במלאכה הביעו תקווה שהגן יסלול את הדרך לעוד רבים וטובים אחריו ! בוצע על ידי קבלן יוסף עבוד בפיקוח משה דרוד ווליד וחכרוש.