ג'סר אל זרקא

ג'סר אל זרקא ממוקמת על חוף הים התיכון, גובלת בשמורת נחל תנינים מצפון ובשמורת חוף ממערב.
קיבוץ מעגן מיכאל ובריכות הדגים של הקיבוץ נמצאים מצפון לשמורה, קיסריה המופרדת מהישוב בסוללת
עפר מדרום וכביש 2 תוחם את הישוב ממזרח. הישוב עצמו צפוף מאוד עם מרחב ציבורי מצומצם ולא מטופח. הכניסה המרכזית לישוב הינה דרך מעבר תת קרקעי נמוך ולא מזמין.

איך הופכים ישוב כזה, בעל פוטנציאל גדול ומגבלות קשות, למקום בעל סטנדרטים מודרניים המשתלב במרחב?

עבודת התכנון בתחום הנופי והסביבתי עסקה בלימוד המצרף הייחודי והמורכב  הזה של ג'סר אל זרקא.

מצד אחד, הצרכים של המקום רבים ונדרשים על מנת לקיים ישוב מודרני ונורמטיבי. מצד שני, טווחי הגמישות הגאוגרפים והפיזיים הינם מינימליים.

ניתוח המצב הקיים והצרכים של הישוב, הן הפרוגרמתיים והן אלו שעלו מתוך מפגשי התושבים, הביאו למסקנה כי נדרשת תשובה תכנונית גמישה ואמיצה בנושאים הסביבתיים והתכנוניים. ברור כי יש צורך בוויתורים ובפשרות מהאספקט הנופי-סביבתי על מנת לאפשר חיים לאנשי המקום. עם זאת, נהיר כי השטחים האיכותיים מבחינה נופית-סביבתית בהיקף הישוב מהווים מנוף כלכלי פוטנציאלי לתושבים.

בשלושת התחומים – נוף, סביבה ושימור, נעשה תהליך לימוד וניתוח ומתוכו נגזרו עקרונות בסיס שענו על השאלות: מה הם ה"קבועים" האיכותיים והרגישים שלא ניתן לוותר עליהם? מהו טווח הגמישות שניתן לתמרן בתוכו בלי לגרום לפגיעה סביבתית קשה ובאותו זמן לאפשר לתושבים מרחב מחייה ופרנסה? מה הם הערכים הנופיים והסביבתיים שחייבים לשמר?

עם אבני הדרך אלו, השכבה הנופית-סביבתית של התוכנית מנסה לתת מענה לאיזון הרגיש בין אדם לטבע ובין שימור לפיתוח, באופן הנכון והאפשרי לתושבי המקום של ג'סר אל זרקא.

הנספח הנופי הוכן ע"י משרד אדריכלות נוף – טוך-סרגוסי בע"מ

הנספח הסביבתי – עליזה רפופורט-רוטמן, תכנון סביבה ונוף

נספח השימור – רונן-שואף אדריכלים

ג'סר אל זרקא ממוקמת על חוף הים התיכון, גובלת בשמורת נחל תנינים מצפון ובשמורת חוף ממערב.
קיבוץ מעגן מיכאל ובריכות הדגים של הקיבוץ נמצאים מצפון לשמורה, קיסריה המופרדת מהישוב בסוללת
עפר מדרום וכביש 2 תוחם את הישוב ממזרח. הישוב עצמו צפוף מאוד עם מרחב ציבורי מצומצם ולא מטופח. הכניסה המרכזית לישוב הינה דרך מעבר תת קרקעי נמוך ולא מזמין.

איך הופכים ישוב כזה, בעל פוטנציאל גדול ומגבלות קשות, למקום בעל סטנדרטים מודרניים המשתלב במרחב?

עבודת התכנון בתחום הנופי והסביבתי עסקה בלימוד המצרף הייחודי והמורכב  הזה של ג'סר אל זרקא.

מצד אחד, הצרכים של המקום רבים ונדרשים על מנת לקיים ישוב מודרני ונורמטיבי. מצד שני, טווחי הגמישות הגאוגרפים והפיזיים הינם מינימליים.

ניתוח המצב הקיים והצרכים של הישוב, הן הפרוגרמתיים והן אלו שעלו מתוך מפגשי התושבים, הביאו למסקנה כי נדרשת תשובה תכנונית גמישה ואמיצה בנושאים הסביבתיים והתכנוניים. ברור כי יש צורך בוויתורים ובפשרות מהאספקט הנופי-סביבתי על מנת לאפשר חיים לאנשי המקום. עם זאת, נהיר כי השטחים האיכותיים מבחינה נופית-סביבתית בהיקף הישוב מהווים מנוף כלכלי פוטנציאלי לתושבים.

בשלושת התחומים – נוף, סביבה ושימור, נעשה תהליך לימוד וניתוח ומתוכו נגזרו עקרונות בסיס שענו על השאלות: מה הם ה"קבועים" האיכותיים והרגישים שלא ניתן לוותר עליהם? מהו טווח הגמישות שניתן לתמרן בתוכו בלי לגרום לפגיעה סביבתית קשה ובאותו זמן לאפשר לתושבים מרחב מחייה ופרנסה? מה הם הערכים הנופיים והסביבתיים שחייבים לשמר?

עם אבני הדרך אלו, השכבה הנופית-סביבתית של התוכנית מנסה לתת מענה לאיזון הרגיש בין אדם לטבע ובין שימור לפיתוח, באופן הנכון והאפשרי לתושבי המקום של ג'סר אל זרקא.

הנספח הנופי הוכן ע"י משרד אדריכלות נוף – טוך-סרגוסי בע"מ

הנספח הסביבתי – עליזה רפופורט-רוטמן, תכנון סביבה ונוף

נספח השימור – רונן-שואף אדריכלים