חורשת טל

השילוב בין הרצון להמשיך את השפה התכנונית הקיימת ואת רוח המקום לבין מתן מענה לצרכים עכשיווים.
לצד הבנת אופי השימוש המשתנה במים ע"י המבקרים תוכננו פלגים חדשים,אזור נגיש,מתחם קמפינג רחב סמוך לאזור הדייג הקיים ושוקמו שולי הבריכה המרכזית.
בחורשת טל
עצי האלון, מרבדי האחו והמים היוו בסיס איתן. כאן השינוי שנדרש היה גיוון והתפתחות.הבנו שחסר מקום לצורך של אנשים למרחב פרטי ומגוון,  ולא רק התאספות קולקטיבית סביב גוף מים אחד. דבר שהשתנה ביחס לתקופה בה תוכנן הגן.נוספו נופים משתנים בגן – פלגי מים, בריכות  שכשוך, חניון לילה לאוהלים בצד המים,  אזורים מונגשים לנכים  וירידה מונגשת לבריכה העמוקה. הוקם אזור של קמפינג לקרוונים, שהיוה פיילוט ארצי.התכנון עסק כאן –  באיזון בין המהות – לצרכים, ובין ההשתנות לאותנטי.

בפועל – היום, ישנם בגן, מבקרים רבים, מגוונים, לאורך כל שעות היממה וביקוש גדול להגיע לכאן.