מחצבת בנימינה

לב המחצבה
שכבת התוכן- לשלב שני שבילי אופניים אתגריים , "כיתות חוץ" אקסטנסיביים להמחשת גינוני "בר קיימא".המחשה "ושחזור" נופי צומח של הכרמל.
אפשרות לטיפוס/ גלישה  במצוקים

גבעת התפל
פינוי החומר , שיקום טופוגרפי וצמחי, והחזרת המצב לקדמתו.

פוטנציאלים

 • פארק דרמטי – אפקט הפתעה וקירות חצובים גבוהים.
 • רצון טוב להקמת פרויקט פתוח לציבור מכל הנוגעים בדבר.
 • המיקום הגיאוגרפי.
 • המחצבה חקוקה בתודעת התושבים – שיתוף תושבי בנימינה.
 • שותפות מקצועית עם רמת הנדיב.
 • נגישות לכבישים ארציים ואזוריים.
 • קשר לפרויקטים קולטי קהל באזור הסובב.
 • חציבה עתיקה והיסטורית באזור.
 • חלק ממסדרון אקולוגי.
 • שימור וטיפוח אקולוגי של צמחים ובעלי חיים של הכרמל.
 • מי תהום גבוהים.
 • קשר לפרויקט השבת מים לנחל תנינים וקשר לשמורה.