מעיין חרוד- חידוש מתחם הבריכה

בשנת 2000 נעשינו אדריכלי הנוף של גן לאומי מעיין חרוד, שנהגה ותוכנן ע"י ליפא יהלום ודן צור. עם השנים הפך האתר בעיקרו לבריכה מותאמת לסטנדרטים "עירוניים" ואיבד ממשמעותו כמוקד של נוף תרבות היסטורי וטבע בעמק חרוד. המטרה העיקרית הייתה החזרת זהות ודימוי המקום ולהפוך את הגן הלאומי למוקד של נוף תרבות ייחודי, התואם את המקום המהווה גם מוקד משיכה לקליטת קהל יעד רחב. בזכות שינוי האתר לנופי מים רדודים עם מופע טבעי, הנגשתם לכלל הציבור הרחב ויצירת קישוריות בין האתרים במקום. התכנית התבססה על שינוי מבנה בריכת השחייה למערכת בריכות שכשוך, עיצוב מחדש של נופי המים בחזות טבעית ושילוב מערכת שבילים נגישה ומקושרת בשפה תכנונית צנועה ומתאימה למקום. לאספקט האדריכלי, נוסף אתגר הידרולוגי והנדסי, אשר דרש התאמה לממשק המים המשתנה במעיין באופן תדיר ושמירה על ספיקות מספקות, ע"י ניצול מערך הנביעות הסובב והניקוז הטבעי. תכנון הבריכות מאפשר מגוון חללים, היוצרים אפשרויות רחצה פתוחות ואינטימיות יותר. על מנת לבצע באופן בר קיימא, ולהימנע מייצור פסולת סביבתית גדולה מפרוק משטחי הבטון הגדולים, מוקמו בריכות השכשוך על בסיס תשתית הבריכה הקיימת, משטחי הבטון הסובבים פורקו, נגרסו והוטמנו בתחום הבריכה שכוסתה. היום, שנתיים לאחר פתיחתו, ניתן לומר בסיפוק, כי היקף המבקרים בגן שילש את עצמו ביחס לשנה שלפני השינוי. עיקר הגידול במבקרים נרשם בלינות קמפינג ובביקורי משפחות. האתר מאפשר בילוי איכותי, עם חופש ועצמאות לילדים בפארק, בשילוב נופי המים ופארק רחב הידיים.

פיקוח וניהול- גלעד דיאמנט נתיב לנוף ליווי תכנון מטעם רט"ג- עודד יעקובי קבלן מבצע: סמר אבו ג'בל ביצוע צמחיה-משתלות סכנין