נחל איילון- אור יהודה

חזון

פארק אזורי ועירוני, המשמר את רוח המקום של נחל איילון, עונה על הצרכים ההידרולוגים – הנדסיים, ומייצר מגוון נופים ופעילויות ברמות אינטנסיביות שונות

במבט רחב

  • שמירה והשתלבות בפתרונות ההידרולוגים – הנדסיים
  • פארק ששומר ומדגיש את איכויות הנחל
  • תכנון המשתלב בתוכניות העיר אור יהודה וקושר את הפארק כחלק מהמערכת הירוקה של העיר

במבט מקרוב

  • תכנון משתנה ב"חיגור" מקו הנחל לעיר – השתנות מתכנון אינטנסיבי ליד העיר ועד לשימור הנחל
  • התאמת תכנון לאזורי הצפה 'רטובים' ולאזור 'יבשים'
  • החזרת החיים לנחל אור יהודה
  • מגוון נופים: חורש תועלת, יער פארק, בוסתנים, אחו לח, מדשאות, נוף דמוי חקלאי וכו'.