צפת- גן הבנים

עקרונות מנחים למקום הזיכרון

גישות מירבית
מקום מכובד ויזואלית ומהותית.
רחבת אבן תחומה בקיר אופייני צבוע בטורקיז צפתי ולפניו 22 עמודי פליז המטילים צל על הקיר או על הריצוף.
בכל עמוד – שם או ברכה, לפי הנחיית העמותה.
בקידמת הקיר – מצד אחד סיפורם של הילדים
ובצד השני – סביל לשתיה.


עקרונות מנחים ל"מעלות צפת"

רעיון תכנוני שאינו דורש חפירה.
קירות הנצפים לבאים בכניסה לעיר.
הקירות יהיו בטורקיז צפתי – הדימוי המיוחד של הסימטאות.
על הקירות "סרגל זמן" – תאריכים ייחודיים והאירוע המרכזי הקשור אליהם (לדוגמה: רעידת אדמה, 1823).
המטרה: ויזואלית – מעין פסל כניסה.
מהותית – ממחיש את השכבות המאפיינות של צפת.