צפת – כיכר אשתיים

מזמין העבודה: החברה הממשלתית לתיירות
מיקום הפרויקט: צפת-העיר העתיקה

ניהול הפרויקט: יובל יחזקאל – י.א.מ.ה. ניהול פיקוח
אדריכלות נוף: תמי סרגוסי – אדריכלות נוף טוך סרגוסי
כבישים ותנועה: ולנטינה נמצוב – ש. קרני מהנדסים
קונסטרוקציה: חיים אמברצומיאן – קידן תכנון הנדסי בע"מ
חשמל: אילן ידידיה – א.ב. מתכננים
תאורה עצובית: עמיר ברנר – עמיר ברנר עיצוב תאורה
יועץ קרקע: ישראל קלר – ישראל קלר יעוץ לביסוס
יועץ נגישות: אבי רמות – שק"ל
יועץ בטיחות: הרשקוביץ מקס – מומנתקן
יועץ שימור: רונן מאיר – שפר רונן מהנדסים – הנדסה
יועץ ניקוז: יוסי נומברג – בלשה ילון מערכות תשתית

מטרת התכנית:
שימור כיכר פתוחה ופעילה במרקם העיר העתיקה של צפת,
כחלק מציר המטיילים בתחומי העיר העתיקה.

  • רחבה אטרקטיבית להתכנסות ושהיה.
  • רחבה פנויה המאפשרת פעילות מתחלפת – כליזמרים, ירידים, תערוכות חוץ ועוד
  • מינימום חפירה.
  • שמירה על מבטים לנוף.
  • שילוב אמצעי הצללה – עצים ופרגולות, ללא חסימת הנוף
  • שמירה על הקשרים לרצף התיירותי.
  • רחבה "צפתית".

פוטנציאלים
ממוקמת בלב רובע האמנים בצפת העתיקה.
מוקד מרכזי ברצף של אזורים תיירותיים.
נקודת תצפית.
בסמוך לציר עולי הגרדום.

מגבלות
הנחיה לתכנון: רחבה פנויה על מנת לאפשר את אירוע הכלייזמרים השנתי.
המצב כיום: הרחבה המשמשת כמגרש חניה.
עתיקות – מגבלות לחפירה ולנטיעות.
מחסור בחניה – בעיית נגישות.