ראש פנה- גן "פיל בוקס"

אחד השצפי"ם הראשונים בראש פינה, בלב שכונת מגורים ובסמוך לעמדת "פילבוקס" מתקופת המנדט. השטח מחבר בין שני רחובות שכונתיים בשטח בעל הפרש טופוגרפי גדול. התמה המרכזית בתכנון הייתה ליצור "גן סגור" בדומה לשפה שבגן הברון ההיסטורי. חשוב היה לנו להשתמש בשפה "שניסחנו" בתוכנית האב הנופית שהכנו לראש פינה. אבן מסותת, פירזול שחור, ציריות במבט ובהליכה, צמחייה אופיינית ומקומית. בגן, אזורי שהייה מונגשים, ציר מדרגות רחב ואזור של "רוח" עם צפצפות ונדנדות.