שערי עכו

התפיסה הנופית של תוכנית האב

סיכום התפיסה הנופית של תוכנית האב (יעד אדריכלים)
שימור וחיזוק דימוי העיר
יצירת מערכת שטחים פתוחים במרחב הקיים והמתוכנן
הגדרת "שערי כניסה"
הגדרת צרכים למרכיבי המערכת הירוקה:

  • צירים ירוקים
    פארקים עירוניים
    שטחים פתוחים מיוחדים.
  • הקצאת שטחים על-פי מדדים לרובע המתוכנן, ללא צורך בהקצאת שטחים עבור הישוב הקיים.
  • השתלבות ברצף המערכות הירוקות הקיימות.