חדשות

פרס אות אדריכלות הנוף -בקטגורית פארקים, טבע עירוני, נוף פתוח אקולוגיה – פרויקט "חידוש לב הגן – מעיין חרוד"

מאירועי ליל אמש – התבשרנו על זכייתו של פרויקט "חידוש לב הגן – מעיין חרוד" באות אדריכלות הנוף, בקטגורית פארקים, טבע עירוני, נוף פתוח אקולוגיה. היה טקס מרגש, תודה רבה לשופטים ולמארגנים


אור ים

בשנים האחרונות שומעים יותר על העבודה של אדריכלי נוף.
נדמה שהופעתם של שבילי האופניים, הפיתוח הנופי סביב כביש 6 ויצירת הטיילות העירוניות  פתחו חלון לשאלה מה בעצם עושה אדריכל נוף.


תפיסה אדריכלית בתכנון השטחים הפתוחים בשכונת אור ים

בתכנון השטחים הפתוחים של שכונת אור ים שבאור עקיבא, ניתן לראות המחשה יפה לגישה שמתייחסת למגבלות כאל הזדמנויות… השכונה תחומה ממזרח וממערב בין שני כבישים ארציים (כביש 2 וכביש 4), והינה נמוכה ביחס לסביבתה, כך שהיא אינה מתנקזת כלפי חוץ. בשל ה"מגבלות" הללו התברכה השכונה בפארקים נרחבים לכל אורכה גם ממזרח וגם ממערב, בהם ישולבו […]