אגם ברוך

שם הפרויקט: פארק אגם כפר ברוך – תוכנית אב
מיקום: עמק יזרעאל, בסמוך לכפר ברוך ומושב היוגב
שטח הפרויקט: כ- 3,000 דונם
מזמין: רשות ניקוז ונחלים קישון
משרדים שותפים:
הידרולוגיה וניקוז:  אברי ליבנה – פלגי מים בע"מ
אדריכלית מובילה : לי נצר.
אקולוגיה:  פרופ' שריג גפני
חקלאות:  ד"ר לירון אמדור
סטטוטוריקה:  מיכל הלוי – א.ב. מתכננים
צפרות:  שי אגמון
תיירות חינוך וקהילה:  "פשוט"
ניהול:  אורבניקס בע"מ, ליגמ – פרויקטים סביבתיים בע"מ

 

רקע כללי

אגם ברוך ממוקם בעמק יזרעאל, בצמוד לישובים כפר ברוך, היוגב ובסיס חיל האויר רמת דוד. האגם ממוקם במרחב חקלאי גדול ורצוף תחום על-ידי כבישים אזוריים (60, 65, 66) ותוואי רכב העמק. בתחום הפארק עוברים נחל קישון, נחל מזרע ונחל עדשים.

האגם הוקם בשנת 1953 כמאגר גיא על הקישון, במטרה לאגום מי שטפונות לצרכי השקיה חקלאית של ישובי האזור יחד עם ויסות שטפונות במורד נחל הקישון. הפעולות נעשו במסגרת מפעל מים ופתרונות ניקוז ויצרו נוף מים וצומח יחודיים שהיוו תחליף לנוף הביצתי. השפעה משמעותית של הקמת האגם היתה על אוכלוסיית העופות ובפרט העופות הנודדים.

בשנות השמונים של המאה העשרים התגלתה בעיה חמורה של המלחת קרקעות בעמק יזרעאל כחלק מבעיות הניקוז, דבר שגרם לפגיעה ביבולים החקלאיים ובקרקע. בשל בעיות אלו האגם יובש בשנות התשעים של המאה הקודמת ועל כשליש משטחו הוקם מאגר צד תפעולי כחלק ממערך משק המים והניקוז בעמק.

הנוף של מרחב אגם כפר ברוך השתנה מאד לאחר שיבש. אבדו נופי המים ובתי הגידול היחודיים שייצר. מראה המקום היום כולל שטחי מרעה, עצי אשל רבים שהולכים ומשתלטים על המקום, מאגר הצד ומתקן של חברת מקורות ונופי נחלים וסביבותיהם שנראים טבעיים יותר.

החלופה שנבחרה

נבחר לתכנן פארק "אזורי עם ניחוח מקומי". פארק המשלב את הגישות השונות: שימור ושיקום אופיו היחודי וערכיו המגוונים של המקום ויצירת חיבור עם הקהילה המקומית מחד, והפיכת האתר למשאב טבע נגיש בקנה מידה גדול, התורם למיתוג עמק יזרעאל והכלכלה המקומית מאידך.

עקרונות התכנון של הפארק מאחדים את הנושאים השונים – נוף, אקולוגיה, סטטוטוריקה, חקלאות, הידרולוגיה ותוכן. התכנון הנופי היוה את האיחוד במלאכת האריגה בין הנושאים השונים, בכדי להביא לתכנון מקיים ורב תחומי.

נופי המים השונים יכללו "סוואנה", בריכת חורף, אזורי סבך, נופי נחל – נחל הקישון, אחו לח ואזורים אינטנסיביים בצורת פלגי מים.

הפארק יקושר למערכת הטיול ושבילי האופניים האזוריים.

קישור:
אגם ברוך