פארק גבעות הנפתול הקישון

"טוב שם טוב משמן טוב". במקרה של שפך הקישון הביטוי הזה הינו בעייתי כפליים – גם בשם וגם בשמן. שפך הקישון זכה לפרסום שלילי רחב כאחד האזורים המזוהמים בארץ. היוזמות והניסיונות לטפל במצב ולשקם את המערכת האקולוגית וההידראולית של שפך הקישון נמשכים מזה שנים. לפני כשלוש שנים, לאחר צירי לידה מורכבים, התגבש רעיון ייחודי שהוליד פתרון משולב לניקוז ואקולוגיה. לאדריכלות הנוף יש מקום חשוב בפתרון.

רקע: נחל הקישון הוא הערוץ המרכזי המנקז את כל עמק יזרעאל, מפרץ חיפה והקריות. אורך הנחל עולה על 70 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו עומד על כ- 1,100 דונם הכוללים, בנוסף לנחל הקישון עצמו, את יובליו, כשהעיקריים ביניהם הם נחל ציפורי, נחל גדורה ונחל הקיני.

אזור התורפה של אגן הקישון נמצא בקילומטרים האחרונים שלו המוליכים אל הים התיכון. באזור השפך הזה קיימות בעיות ניקוז קשות האופייניות לאזורים בהם נחלים נשפכים לים. מי הים "מפריעים" למי הנחל לזרום, במיוחד בזמן גאות. אזורי השפך מתאפיינים בשיקוע של סחף מהנחל, המוסיף לקושי של המים לזרום בחופשיות אל הים. לצורך זה, נהוג לפנות את המשקעים בשפך של נחלים בצורה סדירה ולאפשר זרימה חופשית של המים אליהם.

הבעיה הייחודית של שפך הקישון קשורה לעובדה שבאזור זה פועלים מאז שנות השלושים של המאה העשרים ואילך מפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית. בין אלה – בתי הזיקוק לנפט, מפעלים כימיים שונים, מכון לטיפול בשפכים ובוצה של חיפה והקריות.

במשך שנים ספג הנחל הזרמות תעשייתיות של נוזלים ומוצקים שכללו תרכובות שונות של פחמימנים, מתכות כבדות ואמוניה. במשך השנים, בעקבות אירועי זרימה חזקים, חלק מהזיהומים הצליח לעבור פירוק מסוים. עם זאת, נותרה בעיה קשה של משקעים מזוהים שהלכו והצטברו ויצרו קושי בניקוז עילי של מי השטפונות וההצפות הנגרמות בעטיים.

אחרי ההצפות שאירעו בשנים 1991-1992 גיבשו רשות ניקוז ונחלים קישון ויודפת מהנדסים תוכנית אב כוללת לאגן ניקוז הקישון, בעטיה החלו עבודות של הוצאת משקעים מקרקעית הנחל ואחסונם בבריכות מכוסות ביריעות איטום ומגודרות בשל סכנת זיהום. בשנת 1999 התקבלה החלטה לעצור ולבחון טכנולוגיות חלופיות לטיפול במצב. הוקמה ועדת מומחים שעסקה בשאלה במשך 10 שנים. בינתיים, מאז שנת 2005, התמעטו ההזרמות המזוהמות וניכר שיפור באיכות המים. עם זאת, המערכת האקולוגית של שפך הקישון עדיין סובלת מזיהומי העבר שנותרו במשקים בקרקעית הנחל ובבריכות הזמניות של אחסון הבוצה על גדות הנחל.
קישור:
https://ts-landscape.co.il/%d7%a0%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9f/