מחבר: Custom-Sites.com

כשהמצוי והראוי נפגשים – גן יעקב

הגן כחלק מהכנת תכנית אב נופית לראש פנה. במהלכה למדנו את רוח המקום של המושבה והכרנו את רזיה.
גן יעקב היווה את השצ"פ המרכזי הצנוע במושבה עצמה. בנוסף אליו היה "גן הבנים" ששימש לטקסים, אזור ספורט ומתקנים ישנים ומעט פינות רחוב שטופחו.
באתר השחזור התפרשו "גן מר" ו"גן הברון" המוכרים כגנים היסטוריים.


שיקום אתר עינן וקצת היסטוריה

גן לאומי חורשת טל הינו חיבור שנעשה כמו שידוך. לא היכרנו את הכלה, ידענו שכבר היתה נשואה, ויש כבר הרגלים, שפת תכנון, עיצוב.